Manastirea Jitianu

                             – pagina oficiala a Sfintei Manastiri Jitianu

You are currently browsing the Hramul Manastirii category.

03.02.2012 – Praznicul Întâmpinării Domnului, la Mănăstirea Jitianu: „Taina credinţei îi descoperă bătrânului mântuirea”

 

 

Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a slujit Sfânta Liturghie, de sărbătoarea Întâmpinării Domnului, la altarul Bisericii „Sfântul Dimitrie” de la mănăstirea doljeană Jitianu. La final, IPS Părinte a rostit un cuvânt de învăţătură.

 

 

Marele praznic al Întâmpinării Mântuitorului Hristos în templul din Ierusalim, a fost cinstit în mod deosebit de credincioşii din Arhiepiscopia Craiovei care au înălţat rugăciuni în bisericile de enorie sau în aşezămintele monahale. Mănăstirea Jitianu, situată la mai puţin de 10 km de municipiul Craiova, a primit vizita IPS Părinte Mitropolit Irineu care a oficiat Sfânta Liturghie în sobor de preoţi şi diaconi.

 

 

   „Dreptul Simeon este purtat dincolo de ceea ce văd ochii obişnuiţi ai oamenilor”

       La finalul slujbei, IPS Părinte Mitropolit a vorbit despre semnificaţia praznicului, detaliind învăţăturile desprinse din pericopa evanghelică de la Luca 2, 22-40. IPS Părinte a subliniat totodată stăruinţa dreptului Simeon, care de mulţi ani aştepta în templu venirea lui Mesia. „Dreptul Simeon a văzut cu ochii săi pe Mântuitorul Iisus Hristos. El a recunoscut că Pruncul pe care Îl ţinea în braţe este Dumnezeu adevărat, de aceea i se adresează prin cuvântul «Stăpâne». În El vede pe Creatorul veacurilor, pe Domnul domnilor şi pe Stăpânul stăpânilor. În această descoperire, el este purtat dincolo de ceea ce văd ochii obişnuiţi ai oamenilor. Toţi cei de faţă au văzut pe Pruncul Iisus ca pe un copil obişnuit, însă taina credinţei îi descoperă bătrânului un lucru cu mult mai important. Dacă mai înainte, pe când se afla în Alexandria şi încerca să traducă textul Vechiului Testament în limba greacă, ochii săi au văzut lucruri pământeşti, de data aceasta el vede lucruri dumnezeieşti: mântuirea lui Israel pe care Dumnezeu a pregătit-o înaintea feţei tuturor neamurilor. De aceea el spune în rugăciunea sa: «Acum slobozeşte pe robul Tău Stăpâne, după cuvântul Tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Israel». Prin cuvintele «ai gătit-o înaintea feţei tuturor neamurilor», dreptul Simeon subliniază întreaga acţiune mântuitore, profeţită în Vechiul Testament de prooroci şi drepţi”.

„Obştea mănăstirii noastre a primit cu mare bucurie sărbătoarea de astăzi şi vizita IPS Părinte Irineu, care ne-a binecuvântat şi ne-a împărtăşit cuvânt de învăţătură. Astăzi am întâmpinat cu toţii pe Pruncul Hristos şi ne rugăm să fim cuprinşi în iubirea Sa cea dătătoare de viaţă”, ne-a spus părintele protos. Nifon Văcăruş, stareţul Mănăstirii Jitianu.

                         Un loc cu profunde reverberaţii istorice

La sud-vest de Mănăstirea Jitianu se află o zonă mlăştinoasă, inundată din când în când de apa ploilor şi a zăpezilor. Aici se găseşte localitatea Balta Verde, un loc identificat de o bună parte a istoricilor cu vechile Rovine, locurile mlăştinoase unde marele domnitor Mircea cel Bătrân înfrunta, acum mai bine de 600 de ani, armatele conduse de sultanul Baiazid Fulgerul. Mănăstirea Jitianu împleteşte aceeaşi istorie cu locurile pe care se află. Actualul aşezământ monahal a fost construit la sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul secolului al XVI-lea prin strădania boierilor Craioveşti, pe locul micii biserici ridicate în semn de mulţumire de către Mircea cel Bătrân, după victoria de la Rovine.

(Diac. Ioniţă Apostolache)

Posted February 13th, 2012.

Add a comment

14.09.2011 – Sfânta Cruce, cinstită la Mănăstirea Jitianu: „Semnul laudei şi al biruinţei”

Astăzi, de praznicul „Înălţării Sfintei Cruci”, Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Jitianu, în localitatea doljeană Branişte. La final, IPS Părinte le-a adresat credincioşilor prezenţi un cuvânt de învăţătură.

La mai puţin de zece km. de municipiul Craiova, Mănăstirea Jitianu şi-a deschis porţile pentru credincioşii veniţi din mai multe cartiere craiovene şi din localităţile învecinate oraşului pentru a cinsti Sfânta Cruce şi pentru a asculta cuvântul de învăţătură al IPS Părinte Mitropolit Irineu. Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată la altarul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, veche ctitorie boierească, datată la începutul secolului al XIV-lea.

 

 

 

La final, părintele ieromonah Nifon, stareţul Mănăstirii Jitianu a fost ridicat la rangul de protosingher pentru activitatea desfăşurată în folosul cinstitului aşezământ.

 

 

„Sfânta Cruce este întipărită în existenţa noastră”

În cuvântul său, Mitropolitul Olteniei a explicat însemnătatea praznicului şi a argumentat scripturistic sensul şi folosul cinstirii Sfintei Cruci în viaţa noastră. „Prin răstignirea pe cruce, Hristos Domnul a luat asupra Sa toate păcatele noastre, curăţindu-ne prin Sfântul Său Sânge şi înfăţişându-ne Tatălui Ceresc ca jertfe bineplăcute şi împodobite pentru Împărăţia Cerurilor. În felul acesta, a înţeles Biserica Sfânta Cruce. Primul care vorbeşte despre puterea Crucii este Sfântul Apostol Pavel: «Iar mie, să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în Crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru lume» (Galateni 6, 14). Aşadar, Crucea este semnul laudei şi al biruinţei. Acest lucru nu poate fi înţeles de mintea celui care nu crede. El nu este în sate să priceapă cum poate cinsti cineva obiectul pe care a fost răstignit Împăratul Slavei. În mod contrar, noi creştini vedem în Mântuitorul Hristos atât slăbiciunea noastră, cât şi puterea lui Dumnezeu. În El vedem durerea omenirii, dar şi Împărăţia Cerurilor. În Iisus Hristos vedem Crucea, dar şi Învierea, vedem răstignirea, dar şi biruinţa asupra diavolului. Chiar şi după Înviere, Domnul rămâne cu semnul cuielor, aşa cum i s-a arătat lui Toma şi celorlalţi Ucenici. Prin urmare, Sfânta Cruce este întipărită în existenţa noastră şi fiecare dintre noi este zidit după semnul Crucii. Dacă ne întindem mâinile nu formăm altceva decât Sfânta Cruce. De aceea, privim spre Sfânta Cruce cu mare nădejde şi suntem încredinţaţi că ea ne poate deschide uşa raiului, înaintea căreia străjuia odinioară  înger cu sabie vâlvâietoare”, a conchis Înalt Preasfinţia Sa.

Diac. Ioniţă Apostolache

Posted February 13th, 2012.

Add a comment

03.02.2011 – Praznicul „Întâmpinării Domnului” în Arhiepiscopia Craiovei: Liturghie arhierească la Mănăstirea Jitianu

Cu ocazia marelui praznic al Întâmpinării Domnului, Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvârşit Sfânta Liturghie în mijlocul obştii monahale de la Mănăstirea Jitianu. La final, IPS Părinte a tâlcuit pericopa evanghelică.

 

Părinţii şi fraţii de la Mănăstirea Jitianu, lângă Craiova, au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe IPS Părinte Irineu, cu ocazia prăznuirii „Întâmpinării Domnului”. La Sfânta Liturghie au participat şi credincioşi veniţi din Craiova sau din împrejurimi.

 

 

„Vederea pe care dreptul Simeon este o descoperire dumnezeiască”

La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Olteniei le-a vorbit celor prezenţi despre capacitatea omului de a deveni părtaş tainelor dumnezeieşti prin credinţă, asemenea dreptului Simeon: „Vederea pe care dreptul Simeon o subliniază în acest moment al întâmpinării Domnului este o descoperire, o revelaţie asemănătoare cu aceea pe care a avut-o Sfântului Ioan Evanghelistul în insula Patmos, este o descoperire dumnezeiască, un extaz, o răpire în duh, este cu totul deosebit de ceea ce noi vedem în viaţa de zi cu zi. Taina credinţei la fericitul Simeon depăşeşte configuraţia pruncului din faţa ochilor săi. Evident că el vede un prunc, pe Fecioara Maria şi pe dreptul Iosif, însă înţelege mult mai mult decât ceea ce se vede cu ochii, decât ceea ce vede toată lumea. El Îl vede pe Dumnezeu, vede mântuirea, vede eliberarea, vede cu adevărat izbăvirea tuturor oamenilor. De aici ne dăm seama că în faţa ochilor dreptului Simeon este deodată pruncul, Cel care S-a răstignit pentru noi şi Cel care a înviat din morţi, Dumnezeu adevărat şi om adevărat. Înţelegem acest lucru tocmai din proorocia pe care dreptul o face Sfintei Fecioare: « Sabie va trece prin inima ta », referindu-se negreşit la Răstignirea Domnului. Iată cum dintr-o dată dreptul Simeon, când spune că a văzut mântuirea, are o descoperire, are un apocalipsis. El vede toată omenirea, până la sfârşitul veacurilor pentru că Duhul Sfânt îi luminează şi îi descoperă toată istoria mântuirii. Această cunoaştere este o completare a ceea ce el a simţit atunci când a tradus Sfânta Scriptură. El vede acum cu ochii duhului tainele cele negrăite ale lui Dumnezeu”. În final, Arhiepiscopul Craiovei a subliniat: „Dacă biologicul nu se ridică în duhovnicesc, nu poate înţelege nimic din tainele lui Dumnezeu. Ca să înţelegem aceste taine trebuie mai întâi să medităm, să ne rugăm, să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne arate cele ascunse ale Împărăţiei Sale. Şi noi, prin Sfânta Împărtăşaniei, Îl primim pe Mântuitorul Hristos şi spunem « Cred Doamne şi mărturisesc că Tu eşti cu adevărat Hristos Fiul lui Dumnezeu », întocmai dreptului Simeon care se împărtăşeşte de vederea lui Dumnezeu, se împărtăşeşte de Duhul lui Dumnezeu, crede şi mărturiseşte”.

Diac. Ioniţă Apostolache

Posted February 13th, 2012.

Add a comment